Välj digitaliserade lösningar till företaget

Allt fler företag ser alla fördelar som finns i att använda ett HRM-system, och alla andra digitala möjligheter som finns i att effektivisera det administrativa arbetet. När det gäller system finns det många att välja mellan, inom administration, marknadsföring samt när nya tjänster och produkter ska utvecklas.

Med ett HR-system från Aditro kan du skapa högre effektivitet och administration i HR-arbetet. Här hittar du också ett pålitligt och modernt lönesystem samt digital tidsrapportering och lönetjänst. Fördelen med att välja Aditro är att de erbjuder en bred tjänsteportfölj med digitala lösningar för många olika områden i företaget.

Stärk konkurrenskraften

Digital,Transformation,And,Digitalization,ConceptEn ökad digitalisering stärker företagets konkurrenskraft, men vad digitaliseringen faktiskt innebär kan skilja sig mycket åt beroende på bransch. Det finns gott om nya utbildningar på området för den som snabbt vill komma igång, och en tjänst som assisterar i att utveckla ditt företag.

Sverige högt rankat

Sverige rankas idag på tredje plats bland EU:s mest digitaliserade länder. Företag och invånare har en hög digital kompetens, kan använda sig av snabbt bredband och har även tillgång till många offentliga tjänster som är digitala.

Hållbar digitalisering är nödvändigt

Hållbar digitalisering börjar bli allt mer i ropet i samband med att det börjar gå upp för världen hur bråttom det är med att uppnå de 17 globala målen vad gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

”Sluta digitalisera oviktiga detaljer och satsa i stället på hållbara lösningar, bygga nätverk och samverkan för rätt utveckling”, skriver Maria Hansson, digitaliseringsstrateg och konsult.