Höj företagets säkerhet med smart teknik

Att ha en säker arbetsplats är en av grundbultarna i att driva ett framgångsrikt företag. Med nya och smarta tekniska lösningar och ny teknik kan företagen höja säkerheten på sina kontor. Men det är viktigt att hela tiden uppdatera installerade lösningar för att undvika inbrott, förlust av data eller andra händelser som kan inverka negativt på verksamheten.

Tidigare brukade många företag ha en vakt som kontrollerade behörigheten hos de som ville komma in i byggnaden, men nu kan det räcka med en elektronisk bricka. För utförlig information, läs mer om passersystem här. Ett elektroniskt, modernt passersystem gör det möjligt att ha bra koll på vilka som rör sig mellan avdelningarna och lokalerna, vilket stärker företagets säkerhet.

Kontor efter corona

Sveriges kontorsmarknad är varierad och många försöker hitta svaret på hur kontoret ska se ut som arbetsplats efter pandemin. Den globala smittspridningen har avslöjat att kontor ofta är en sorts reliker i stort behov av förändring. De anställda vill arbeta på nya sätt och fastighetsägarna oroar sig över att de inte kommer att vilja återvända till de i nuläget halvtomma kontorslokalerna.

I samband med pandemin har det blivit en trend att använda sensorer i kontorslokalerna för att mäta luftfuktighet, temperatur och koldioxidhalt. Genom att säkerställa att luften är fri från virus och ren att andas ökar tryggheten för de anställda. När luften inte innehåller partiklar, pollen och bakterier finns det inte en lika stor risk för smittspridning. Dessa tekniska lösningar gör det möjligt för företag att optimera kontoren och nå uppsatta riktlinjer och målvärden. Medarbetarna kan också se vilka kontorsplatser som för tillfället är lediga samt antalet personer som arbetar på olika våningsplan. Pandemin har på detta sätt förstärkt trygghetstrenden på landets kontor.

Dataläckor ett säkerhetsproblem

Det är inte enbart de anställda som behöver kunna passera säkert genom verksamhetens korridorer. Företagens information och datafiler behöver också vara skyddade, som IT-attacken på säkerhetsföretaget Gunnebo nyligen visat. Ungefär 38 000 sekretessbelagda filer läckte ut på nätet efter den välorganiserade attacken. Kontoutdrag, offerter och intern redovisning publicerades, samt ritningar som visade känsliga anläggningar och larmsystem. Detta visar hur viktigt det är med IT-säkerhet på företaget, för att undvika att hackare orsakar stora skador på verksamheten.