Hitta juridisk hjälp för IT-företag

Driver du ett företag inom IT eller teknik? Då finns det mycket att tänka på juridiskt sett. Det är klokt att driva företaget på ett sätt som skapar framgång och ger goda resultat. Genom att ta hjälp när du ska skriva avtal för företag som du jobbar med kan du säkerställa att du inte får problem längre fram.

Med rätt avtal för företag blir det mycket enklare att driva din verksamhet. I samband med att det sker företagsöverlåtelser uppkommer många frågor. Köparen kommer att vilja göra en undersökning av ditt företag kallad ”due diligence”, som undersöker ett företag skattemässigt, juridiskt, ekonomiskt och marknadsmässigt. Om ditt företag ska köpa upp mindre verksamheter för att öka lönsamheten kan du också behöva juridisk hjälp.

Kollektivavtal för IT-företag

Många IT-företag har tidigare inte velat teckna kollektivavtal, men i samband med coronakrisen har detta ändrats. Ett kollektivavtal ger bland annat:

  • Rätt till lönerevision en gång per år
  • Försäkringar och tjänstepensioner
  • Löneutfyllnad för de som varit sjuka under över två veckors tid
  • Möjlighet till kompetensutveckling

Tidigare har många IT-företag inte ansett det vara värt att teckna kollektivavtal då villkoren inom branschen varit bra och många IT-företag är relativt nystartade utan facklig tradition. Det kan också vara fördomar som ligger till grund för avsaknaden av kollektivavtal. Tankar har funnits kring att kollektivavtal inte ger möjlighet att styra bolaget som önskat och att medarbetarna via detta avtal får för mycket makt över verksamheten.

Trygghet via avtal

Att ha rätt avtal kan också skydda företaget på olika sätt. Genom att ha sekretessklausuler i anställningsavtal går det att skydda känslig företagsinformation från att spridas till konkurrenter. Svenska företag i Silicon Valley har tänkt extra på säkerheten nu under coronautbrottet. Sigma Connectivity har konsulter som arbetar hos techjättar i Silicon Valley. Deras främsta arbetsområden är inom audioteknik, mjukvara och optik. Den rådande policyn har varit att ha allt på plats på kontoren, för att ha tillräckligt hög tillgänglighet och sekretess. Med säkra sekretessavtal har allt gått bra och de har fått stort stöd från sina kunder.

Säkra företagets juridik

Många oförutsägbara händelser kan drabba ditt företag och därför är det bra att vara väl förberedd juridiskt sett. Genom att anlita juridisk hjälp från exempelvis advokat24 kan du säkerställa att du har ett säkert köpeavtal vid överlåtelse av företag. När du formulerar ett avtal bör du tänka efter kring vad som kan inträffa i framtiden. Är alla scenarier täckta i avtalet? Krävs det någon reglering vad gäller ansvar om det inträffar något oförutsett?

Avtalet bör vara tydligt och helst i skriftlig form. Det ska vara enkelt att förstå och de som skriver under ska veta hur de ska tillämpa avtalet i varje situation. När ett avtal upprättas finns det också viktiga lagregler som måste följas. Här finns exempelvis avtalslagens ogiltighetsregler, konsumentköplagens konsumentskyddsregler och hyreslagens portalparagraf. Det är viktigt att i första hand kontrollera vilka lagregler som finns på området när avtalet ska skrivas då det kan finnas gränser för hur villkoren kan formuleras. Inom vissa områden finns också vägledningar lagligt sett kring hur avtalet bör upprättas. För att vara säker på att dina avtal är korrekt utformade kan du ta juridisk hjälp.